vineri, 27 noiembrie 2009

Primul document în limba română – 1521


Scrisoarea în limba română trimisă de Neacşul din Câmpulung, în 1521, lui Hanăş(Hans) Begner, judele Braşovului. Neacşul îl avertiza pe Hanăş Begner asupra pericolului unei expediţii otomane.

A fost datată, mai concret, de critica istorică literară recentă: 29-30 iunie 1521; Nicolae Iorga stabilise numai anul: 1521. Originalul se află la Arhivele Statului, Braşov, colecţia de documente Stenner, I, 4/nr. 472.

Scris cu caractere chirilice, documentul conţine şi câteva formulări în slavonă (vezi textul).

Мўдромў и плємєнитомў и чиститомў и Богѡм дароваииомў жўпан Ханьш Бєгнєр ωт Брашов, миого здравїє ѡт Нѣкшўл ѡт Длъгополє. 1)

I pac 2) dau ştire domnie tale za 3) lucrul turcilor cum amu auzit eu că înpăratul au eşit den Sofiia şi aiminterea nu e şi se-au dus în sus pre Dunăre.

I pac să ştii domniia ta că au venit om de la Nicopole de mie me-au spus că au văzut cu ochii loi că au trecut ceale corabii ce ştii şi domniia ta, pre Dunăre în sus.

I pac să ştii că bagă den tote oraşele câte 50 de omini, să fie în ajutor în corabii.

I pac să ştii cum se-au prinsu neşte me[ş]teri den Ţ[a]rigrad cum voru treace aceale corabii la locul cela strâmtul ce ştii şi domniia ta.

I pac spui domnie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum amu auzit de boiari ce suntu megiiaşi şi de genere-miu Negre, cumu i-au dat înpăratul slobozie lu Mahamet beg pre i-oi va fi voia, pren Ţeara Rumânească iară elu să treacă.

I pac să ştii domniia ta că are frică mare şi Băsărabu de acel lotru de Mahamet beg, mai vârtos de domniele vostre.

I pac spui domnie tale ca mai marele miu, de ce amu înţeles şi eu. Eu spui domniei tale, iară domniia ta eşti înţeleptu. Şi aceaste cuvinte să ţii domniia ta la tine, să nu ştie umini mulţi; şi domniile vostre să vă păziţi cum ştiţi mai bine. И Богь тє вєсєлўт 4), amin.

1 Fraza în slavonă, înseamnă: Înţeleptului şi de bun neam şi cinstitului şi de Dumnezeu dăruitului, jupanului Hanăş Begner din Braşov, multă sănătate de la Neacşul din Dlăgopole (Câmpulung)

2 În slavonă; am transcris în caractere latine: “Şi astfel”

3 În slavonă; am transcris în caractere latine: “despre”

4 În slavonă; adică: “Şi Dumnezeu să te bucure”.

Scrisoarea lui Neacsu - 1521

Scrisoarea lui Neacsu - 1521

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu